logo kontaktní centrum
vchod do kontaktního centra Vstup do budovy kontaktního centra
v Lidické ulici.
dekorace top

Informace o drogách

Základní rozdělení drog

Stimulanty ( pervitin, kokain, extáze..)
Fyzická a především psychická závislost, odstranění únavy a zábran, nespavost, neklid, rozšířené zornice
Opiáty ( heroin, braun..)
Uvolnění, lhostejnost, zpomalené jednání, celková nevolnost, zúžené zornice
Kanabinoidy (marihuana, hašiš..)
Euforie, uvolnění, poruchy paměti, koncentrace a nálad, časté záněty spojivek, negativní vliv na plodnost
Halucinogeny (přírodní - lysohlávka, durman obecný.., syntetické - LSD..)
Možnost sebepoškozování pod vlivem drogy, rozšířené zornice
Tlumící látky (rohypnol, diazepam..)
Dezorientace, celkový útlum, navozují dojem opilosti
Těkavé látky ( toluen, ředidla, rozpouštědla, lepidla..)
Zarudlé oči, neobvyklé chování, závratě, rozšířené zornice

Stimulanty

Pervitin ( perník, péčko, piko, peří)
Vzhled: většinou v podobě bílého prášku (nečistý-zbarven do žluta či fialova)
Způsoby užívání: šňupáním, ústně, nitrožilně
Účinky: zvýšení psychické i fyzické výkonnosti
celkové povzbuzení, uvolnění zábran, euforie
potlačuje chuť k jídlu
neklid, překotná činnost, náladovost, nespavost, agrese
nápadné rozšíření zornic, zvýšení krevního tlaku, pocení, sucho v ústech, třes
Doba účinku: 2-8 hodin
Rizika: vysoká psychiská závislost
zásadní změny psychiky (stihomam)
zrakové i sluchové halucinace
při předávkování může dojít k otravě organismu a zástavě srdce
 
Kokain (koks, sníh, prášek štěstí)
Vzhled: je to extrakt z několikametrové rostliny Erythroxylon coca.
Způsoby užívání: žvýkání listů koky, šňupání, nitrožilně (málo časté)
Účinky: euforie, zvýšený výkon, změna nálad, halucinace
Doba účinku: působení je krátkodobé
Rizika: poruchy chování
toxické psychózy
tělové halucinace (např.napadení hmyzem)
zátěž pro kardiovaskulární systém (riziko srdečních a mozkových příhod)
při dlouhodobém šňupání vede k poškození nosní sliznice až k ztrátě čichu
 
Extáze (éčko, E, X, koláč, koule)
Vzhled: nejčastěji v podobě malé tabletky s vyraženým symbolem, základní substancí je MDMA (metylendioxymetamfetamin)
Způsoby užívání: ústně
Účinky: euforie a empatie od pocitu nadšení, radosti nebo volnosti až po deprese, paranoiu záleží na požitém množství a složení ( může obsahovat jedovaté látky) také jsou důležité okolnosti, za kterých se bere (zkušenosti, nálada, prostředí)
Doba účinku: 4-6 hodin
Rizika: deprese, psychózy, možný rozvoj skryté duševní choroby, úzkostné vztahy
zvýšená srdeční činnost a krevní tlak
fyzické vyčerpání (může dojít k mozkové mrtvici či ochrnutí organismu)
může dojít k přehřátí až dehydrataci organismu, zástavě srdce až k smrti
 

Opiáty

Heroin (háčko, ejč, herák)
Vzhled: nahnědlý nebo bílý prášek
Způsoby užívání: šňupání, kouření (inhalace z folie), nitrožilní aplikace
Účinky: proti bolestivý a tlumivý efekt
pocit klidu a blaha, lhostejnost k problémům
únik od reality vede do stavu, kdy pocity hladu, chladu nebo bolesti nehrají roli
neklid, návaly horka či chladu, zvracení
nápadné zúžení zornic nereagujících na změny světla
zpomalené jednání, pohyby i mluva
Doba účinku: asi 6 hodin
Rizika: silná fyzická a psychická závislost
dávka musí být neustále zvyšována pro zachování účinku
silné abstinenční příznaky při vysazení drogy
zvracení, křeče, bolest kloubů, úbytek váhy a celkové vyčerpání
nebezpečí předávkování (dochází k zástavě srdeční činnosti a zástavě dýchání)
 

Kanabinoidy

Marihuana (tráva, marjánka, gandža)
Vzhled: rostlina Canabis sativa-konopí seté, vysoká až 3 metry i více obsahuje značné kombinace kanabinoidů, z nichž je nejvýznamnější THC kouří se v podobě usušených listů a palic v podobě smotků-jointů
Způsoby užívání: kouřením, ústně (v potravě)
Účinky: euforie, smích, zvýrazněné vnímání okolí
příjemné rozpoložení mysli, uvolnění, klid
poruchy vnímání, zpomalené vnímání času, zostření barev a chuti
zostřené vnímání zvuků, hudby, rychlejší tok myšlení
utlumení krátkodobé paměti
Rizika: při dlouhodobějším užívání dochází k chronickým zánětům sliznic a spojivek
neplodnost, porucha obranyschopnosti organismu
porucha krvetvorby, rakovina plic
psychická závislost
poruchy nálad, koncentrace (nebezpečí dopravních nehod), paměti
 
Hašiš: (haš, čokoláda)
Vzhled: dostává se z pryskyřičného sekretu, který prosakuje z květů a listů konopí různé odstíny hnědi přes tmavě zelenou až černou (dle místa původu) koncentrace THC je přibližně pětkrát vyšší než v marihuaně
Způsoby užívání: kouřením, ústně (smíšený s jídlem či nápojem)
Účinky: stejné jako u marihuany
Rizika: stejná jako u marihuany
 

Halucinogeny

Durman obecný (přírodní halucinogen)
Vzhled: jednoletá jedovatá bylina
Způsoby užívání: nejčastěji vypitím odvaru z této rostliny
Účinky: zvýšená intenzita smyslového vnímání (zvýšení fantazie, halucinace)
rozšíření zornic
Rizika: nebezpečí otravy, dávku nelze odhadnout
může dojít k trvalému poškození psychiky (i při prvním užití)
možnost sebepoškození s následkem smrti v době intoxikace
psychická závislost
 
Lysohlávka (přírodní halucinogen)
Vzhled: Houba vyskytující se v Evropě, východní Asii a ve střední Americe. Obsahuje psychoaktivní látku psylocibin.
Způsoby užívání: ústně
Účinky: podobné jako u ostatních halucinogenů
zvýšená fantazie a smyslové vnímání
záleží na požitém množství
Rizika: psychická závislost
nevypočitatelný efekt působení
může dojít k trvalému poškození psychiky i po prvním užití
předávkování a otrava organismu
 
LSD (syntetický halucinogen)
Vzhled: v čisté podobě je LSD bílá krystalická látka
Způsoby užívání: ústně-polykáním nebo vypitím tekutiny obsahující rozpuštěnou látku
Účinky: značně zintenzivňuje smyslové vnímání
zvýšená fantazie a halucinace
rozšíření zornic
Doba účinku: šest i více hodin, první účinky se dostaví přibližně do půl hodiny
Rizika: psychická závislost
nevypočitatelné působení
úzkostné a depresivní stavy
možný rozvoj skryté duševní choroby
možnost sebepoškození
flashbacky (znovuprožití intoxikace za několik dnů i měsíců po požití)
 

Těkavé látky

Toluen (téčko, tuleň)
Vzhled: většinou tekuté inhalanty v plechovkách či jiných nádobách
Způsoby užívání: nejčastěji vdechováním z igelitových pytlíků v nichž je vložen kus vaty či tkaniny namočené v inhalantu, popřípadě vdechování pod dekou nebo přímo z plechovky
Účinky: účinek je po vdechnutí téměř okamžitý
stav vzrušení a povznesené nálady
obluzenost, nekontrolované chování
závratě, poruchy vidění a rovnováhy
problémy s koordinací a artikulací
pobledlost, nevolnost
nepřítomný pohled, zarudlé oči, rozšířené zornice
Doba účinku: 2 – 4 hodiny
Rizika: silná psychická závislost
poškození jater, krvetvorby a mozku
předávkování – nelze odměřit přesnou dávku
spánek se může měnit v bezvědomí a následně v kóma – dochází k zástavě dechu a krevního oběhu
Validator XHTML 1.0 Strict O.K. Ověřit CSS!
webmaster: v.matys@grumpa.net
https://www.grumpa.net/