logo kontaktní centrum
vchod do kontaktního centra Vstup do budovy kontaktního centra
v Lidické ulici.
dekorace top

Kontaktní centrum - Oblast terapeutické pomoci

 • Krizová intervence
 • Krizová intervence po telefonu a internetu
 • Motivační program
 • Individuální poradenství / terapie
 • Následná péče
 • Program pro abstinující matky
 • Poradenství pro osoby blízké klientům

Krizová intervence

Krizová intervence je diagnosticko-terapeutický přístup, který přispívá ke zvládnutí psychické krize. Může jít o jednorázové využití služby, ale i o opakovaná setkávání. Rozhovor je směrovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu a cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží.

Krizová intervence po telefonu a internetu

Jedná se o telefonický rozhovor nebo o písemnou komunikaci prostřednictvím internetu prováděnou za účelem poskytnutí krizové intervence. Nejedná se o poradenství či informační kontakt.

Motivační program

Motivační program může být zaměřen na dva různé cíle. Prvním z nich je bezpečnější chování klienta při jeho způsobu života s drogou. Druhým je příprava klienta na léčbu, součástí je výběr léčebny vhodného typu. Posilování motivace je důležitou částí služby zprostředkování detoxifikace a léčby, kdy klient čeká na přijetí do léčebného procesu. Jde o strukturovaný proces, kdy je klient seznamován s léčbou (podmínky a režim léčby), pracuje se na motivačních prvcích a zjišťuje se, popřípadě zařizuje sociální zabezpečení klienta. V rámci motivačního tréninku se mohou objevovat i prvky psychoterapeutické práce a s klientem se přijetí služby uzavírá písemný kontrakt.

Individuální poradenství / terapie

Poradenství se zaměřuje na řešení konkrétního problému, začíná mapováním situace s celým pozadím v žité realitě. Následuje fáze mapování možností klienta a jeho okolí, které mohou být využity při řešení problému. V této fázi dochází k nabídce možností z venku, které by klientovi mohly pomoci. S klientem je následně sestaven individuální plán s cíli, které si klient sám určí a s možnými způsoby řešení problému. Poradenství se vždy zaměřuje na přítomnost a budoucnost, minulostí se zabývá pouze při zjevné možnosti nějak ovlivnit současnou situaci.

Terapie je komplexním způsobem péče o klienta. Součástí je nejen řešení aktuálního problému, ale i mapování minulosti, která k současným problémům vedla. Pracuje je nejen s informacemi a na úrovni myšlení, ale i s citovou částí člověka a může zapojit i duchovní potřeby. Všechny složky člověka propojuje s cílem následné korekce přítomného jednání. Terapeut s klientem hledají hlubší kořeny problémů tak, aby mohly být bezpečně odstraněny nefunkční styly jednání, myšlení, cítění. Samotné odkrývání souvislostí většinou nestačí, je potřeba nácvik možného chování a jeho upevňování v životě klienta. Vzhledem ke komplexnosti péče, jde vždy o dlouhodobou spolupráci, kterou ukončují klient a terapeut po vzájemné dohodě.

Následná péče

Jedná se o podpůrnou intervenci klientům v dlouhodobé abstinenci, kteří potřebují pomoc při udržení dosažené změny. V následném poradenství jde především o podporu samostatnosti klienta, úspěšné zapojení klienta do života, zapojení do pracovního procesu, osobní stabilizace, dokončení léčebného procesu a snížení rizika relapsu.

Program pro těhotné ženy a rodiče

Cílem programu pro rodiče ohrožené závislostí je především změna životního stereotypu, kdy je droga součástí opory v náročných situacích. Tato změna má vést k rozhodnutí léčit svou závislost a následně k udržení abstinence.

Dílčími cíli jsou:

 • snížit riziko odebrání dítěte rodičům,
 • pracovat na bezpečném návratu dítěte k matce,
 • vytvoření optimálního chování v interakci rodič – dítě,
 • vytvoření sociálního zázemí pro výchovu dítěte,
 • zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky,
 • vytvoření klidného rodino-sociálního zázemí v širším okruhu společnosti,
 • rozšíření dovedností postarat se o své dítě v celém širokém spektru výchovné péče.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • integrace ohrožených rizikových skupin do společnosti,
 • prevence šíření pohlavně přenosných nemocí, nechtěného těhotenství,
 • rozvíjení spolupráce s institucemi, které mají vliv na rodinu (sociální, zdravotní, justiční),
 • znovu zapojení rodiny do sociálních struktur společnosti.
Validator XHTML 1.0 Strict O.K. Ověřit CSS!
webmaster: v.matys@grumpa.net
https://www.grumpa.net/