logo kontaktní centrum
vchod do kontaktního centra Vstup do budovy kontaktního centra
v Lidické ulici.
dekorace top

Kontaktní centrum - Oblast sociální podpory

  • Sociální servis
  • Poradenství
  • Telefonické, písemné a elektronické poradenství
  • Informační servis
  • Kontaktní místnost

Sociální servis

Sociální servis usiluje o soustavné řešení sociálních problémů převážně na osobní úrovni. Jedná se o aktivity zaměřené na zlepšení sociální situace klienta a jeho schopnosti řešit běžné sociální problémy. Pomoc je nabízena v oblasti sociálně-právní, zprostředkování dalších služeb v jiných sociálních zařízeních, a také je nabízena asistenční služba v rámci bývalého okresu Litoměřice. Sociální servis je zaměřen jak na jednorázovou pomoc, tak i na dlouhodobou spolupráci, která vede ke stabilizaci situace klienta, zejména jeho sociálních podmínek. Smyslem dlouhodobé spolupráce je pomoc klientům s problémy, které nejsou schopni překonat sami a zároveň se prohlubují klientovy sociální kompetence vedoucí ke schopnosti samostatně řešit současné i budoucí nepříznivé situace.

Poradenství

Poradenství je v našem kontaktním centru směřováno jak pro uživatele drog, tak pro jejich rodiče, přátelé, partnery či blízké osoby. Jedná se o obecné poradenství, jehož cílem je pomoci klientovi efektivněji jednat a dosahovat svých cílů. Probíhá na základě plánu, jež může být průběžně modifikován podle potřeb klienta.

Telefonické, písemné a elektronické poradenství

Jedná se o telefonický rozhovor nebo písemnou komunikaci prováděnou prostřednictvím telefonu, pošty, či internetu za účelem zpravidla podpůrné terapeutické intervence. Jde především o získávání a předávání potřebných informací vedoucích ke kvalifikovanému zajištění následné péče. Telefonické a elektronické poradenství využívají klienti, jejich rodinní příslušníci, ale i lidé, kteří dosud kontaktní centrum nenavštívili, ale potřebují informace týkající se drog, drogových závislostí, či chtějí řešit konkrétní problém.

Informační servis

Informační servis je určen uživatelům, osobám blízkým, odborné i široké veřejnosti. Informace jsou podávány srozumitelnou formou. Odpovídají povaze situace, stavu klienta a možnostem pracovníka. Pracovník může informace odmítnout podat, bude-li v rozporu s jeho přesvědčením o vhodnosti dané informace a její užitečnosti pro klienta. Informační servis poskytujeme v oblastech bezpečnějšího braní, bezpečného sexu, zdravotní oblasti, sociálně-právní oblasti. Nedílnou součástí informačního servisu je i podávání informací o službách kontaktního centra. Informace předáváme ústní formou nebo pomocí letáků.

Kontaktní práce

Při kontaktní práci je s klienty vytvořen základní rámec spolupráce, přičemž důraz je kladen na vytvoření vzájemné důvěry, která je potřebná pro poskytování dalších služeb. Realizace konkrétní služby vychází vždy z aktuální situace klienta a jeho potřeb. Při kontaktní práci dochází k prohlubování již navázaného kontaktu s uživateli drog a jejich motivace ke změně rizikového chování. Součástí kontaktní práce je mapování drogové scény a rizikového chování klienta.

Validator XHTML 1.0 Strict O.K. Ověřit CSS!
webmaster: v.matys@grumpa.net
https://www.grumpa.net/