logo kontaktní centrum
vchod do kontaktního centra Vstup do budovy kontaktního centra
v Lidické ulici.
dekorace top

Kontaktní centrum - Zdravotní oblast

  • Výměnný program
  • Základní zdravotní servis
  • Testování na infekční nemoci
  • Toxikologické vyšetření
  • Potravinový a vitaminový servis

Výměnný program

Výměnný program zajišťuje možnost výměny použitého injekčního materiálu za sterilní injekční materiál. Nedílnou součástí výměnného programu je i nabídka standardního materiálu potřebného pro bezpečnou aplikaci drogy (např. tampony, dezinfekce, sterilní voda apod.). Dále podle potřeby vydáváme i jiný „harm reduction“ materiál (alobal, prezervativy atd.)

Výměnný program je jednou z klíčových aktivit kontaktního centra a je zaměřený na prevenci šíření infekčních nemocí spojených s užíváním drog (např. HIV, virová žloutenka…). Výměnný program je zejména prospěšný i díky malé finanční náročnosti, kdy léčba již vzniklé virové žloutenky je několikanásobně nákladnější než tento způsob prevence. Výměnný program vychází z principů „harm reduction“, což ve volném překladu znamená snižování rizik.

Základní zdravotní servis

Základní zdravotní servis je poskytován v případech onemocnění či poranění bez závislosti na tom, zda se jednalo o ošetření onemocnění či poranění způsobených injekční aplikací drog (abscesy apod.), včetně neodkladné první pomoci. Za základní zdravotní ošetření se považují úkony nahrazující laickou domácí péči (aplikace mastí, obklad, apod.). Cílem je ošetřit základní poranění a poskytnout nejnutnější pomoc v kombinaci s prací na motivaci klienta, která vede k přijetí odborné lékařské péče. Klienti jsou podporování k péči o své zdraví a případně motivováni k návštěvě lékaře. Kromě informací o zdravotních problémech, které sdělují pracovníci klientům osobně, poskytujeme také letáky s tématikou zdravotních problémů spojených s užíváním drog. Okruhy témat typu: absces, flegmóna, HIV/AIDS a hepatitida A, B, C.

Testování na infekční nemoci

Jedná se o službu, kterou poskytujeme za cílem zjištění případného výskytu infekčního onemocnění. Neoddělitelnou součástí testování je předtestové poradenství, jehož součástí je mapování rizikového chování klienta vzhledem k přenosu infekčních onemocnění, předání informací o infekčních nemocech, o průběhu a limitech prováděného testu. Poté se přechází k samotnému odběru biologického materiálu a provedení testu. Po provedení testu je součástí procesu testování i potestové poradenství, jehož součástí je zajištění konfirmačního testu a potřebné lékařské péče v případě pozitivního výsledku, záruky a reference. Testování provádíme na HIV, virovou žloutenku typu C, virovou žloutenku typu B a syfilis.

Toxikologické vyšetření

Toto vyšetření zahrnuje provedení, vyhodnocení a interpretaci výsledků testu na přítomnost drog a jejich metabolitů v moči. Neoddělitelnou součástí je předtestové poradenství, předání informací o průběhu a limitech prováděného testu, odběr moči, samotné provedení testu a potestové poradenství. Základní vyšetření se provádí přímo v zařízení jednorázovými destičkovými testy.

Potravinový a vitamínový program

Tento program zahrnuje poskytnutí potravin, vitamínů a nápojů, které jsou součástí nabídky kontaktního centra. Potraviny, nápoje a vitamíny klienti konzumují v kontaktní místnosti. Potravinový a vitaminový program je zaměřen na celkovou zdravotní a také částečně sociální pomoc a rehabilitaci. Snižuje se tak zdravotní a sociální poškození klientů.

Validator XHTML 1.0 Strict O.K. Ověřit CSS!
webmaster: v.matys@grumpa.net
https://www.grumpa.net/