Provozní
doba

Káčko

Pondělí 7.00 – 16.00 hod
Úterý     7.00 – 16.00 hod
Středa   7.00 – 16.00 hod
Čtvrtek  7.00 – 16.00 hod
Pátek     7.00 – 16.00 hod

Kontaktní místnost

Pondělí 11.00 – 15.30 hod
Úterý     11.00 – 15.30 hod
Středa   11.00 – 15.30 hod
Čtvrtek  11.00 – 15.30 hod
Pátek     11.00 – 15.30 hod

⦁ Během celé provozní doby probíhá výměnný program a telefonické poradenství.
⦁ Do 11.00 hod. přijímá kontaktní centrum objednané klienty, klienty příchozí na toxikologické vyšetření, realizuje přednášky a besedy.
⦁ Od 11.00 hod. je otevřená kontaktní místnost a přicházejí náhodní klienti bez objednání.

Léčba závislostí funguje

Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182