logo kontaktní centrum
vchod do kontaktního centra Vstup do budovy kontaktního centra
v Lidické ulici.
dekorace top
logo kontaktní centrum

Náš Tým

Mgr. Kateřina Stibalová – vedoucí pracovník

 • Skálův institut Pražské psychoterapeutické fakulty
 • Psychoterapeutický výcvik v komunitě SUR
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii – veden v psychodynamickém a daseinsanalytickém duchu
 • Případová a týmová supervize v sociálních službách - ČAS
 • Výcvik v motivačních rozhovorech

Od roku 1997 do září 2002 pracovala v kontaktním centru jako sociální pracovník a pomáhala při realizaci peer programů v Pedagogicko psychologické poradně v Litoměřicích. V lednu 2000 byla pověřena vedením Kontaktního centra Litoměřice. V době denního studia od října 2002 do září 2005 v KC pracovala občasně jako brigádník. Od října 2005 opět nastoupila do pracovního poměru jako vedoucí KC a v říjnu 2006 nastoupila na mateřskou dovolenou, po níž se v červnu 2012 vrátila na stejnou pozici v KC.

Bc. Martin Havelka – sociální pracovník/lektor VPP

 • VŠ / Sociálně-pedagogická asistence
 • Primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování

Stanislava Kroupová – kontaktní pracovník/lektor VPP

 • SŠ s maturitou - management sociálních služeb
 • Pracovník v sociálních službách
 • Motivační rozhovory

Petra Rousová – asistent kontaktního pracovníka

 • SŠ s maturitou- podnikání v oboru obchodu
 • Pracovník v sociálních službách

Bc. Lucie Solovjevová /sociální a kontaktní pracovník

 • VŠ Sociální politika a sociální práce

Všichni pracovníci KC a TP mají znalosti a proškolení v oblasti harm reduction a krizové intervence, dále se vzdělávají a prohlubují své znalosti a zkušenosti prostřednictvím různých kurzů, seminářů a školení.

Validator XHTML 1.0 Strict O.K. Ověřit CSS!
webmaster: v.matys@grumpa.net
https://www.grumpa.net/