Naše služby

Kontaktní centrum

STŘEDISKO PREVENCE ZÁVISLOSTÍ

Služby jsou bezplatné a anonymní, veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně pozitivity na infekční onemocnění) a socioekonomické možnosti a bez ohledu na typ užívané látky a způsob aplikace.

Služby jsou přístupné bez zbytečných odkladů, které by mohly zhoršit aktuální stav klienta, v případě že kontaktní centrum nemůže poskytnout potřebné služby je zájemci o službu doporučen: jiný čas, v nejbližší možný termín, případně odpovídající organizace či služba, první pomoc a služby okamžité podpory jsou poskytnuty vždy bez odkladu.

podporují nás

Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182