Náš tým

Primární prevence

Mgr. Martin Havelka

Vedoucí střediska
Sociální pracovník
Lektor primární prevence
VŠ - Sociální pedagogika
Základní kurz krizové intervence
Agrese a agresivita u dětí
AT konference
Školení první pomoci
Užívání drog a genderové rozdíly
Relaxační a imaginační techniky
Alternativní práce s dospívajícími
Seminář " Outreach Training"
Úvod do neverbální komunikace

Léčba závislostí funguje

Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182