Dlouhodobá
školní primární
prevence

Dlouhodobá školní primární prevence

Jednotlivá témata Dlouhodobého programu školské primární prevence jsou koncipována tak, aby bylo možné navázat na vyučování ve škole. Témata jednotlivých bloků na sebe navazují. Program je koncipován jako komplexní, provází dítě druhým stupněm základní školy. V rámci interaktivních přednášek pak také na školách středních.

Pro 5. ročník, Mladší školní věk, (6 -12)

Pro 5. ročník, Mladší školní věk, (6 -12)

 • VPP1 – Jak je nám v pětce
 • VPP2 – Hurá na 2 stupeň

Pro 6. ročník, Mladší školní věk, (6 -12),

Pro 6. ročník, Mladší školní věk, (6 -12),

 • VPP3 – Vztahy v kolektivu, prevence šikany
 • VPP4 – Nebezpečí zvané drogy – Alkohol a nikotin,
Pro 7. ročník, Starší školní věk (12 - 15),

Pro 7. ročník, Starší školní věk (12 – 15),

 • VPP5- Zdravý životní styl – kyberprostor, netholismus
 • VPP6 – Umění komunikace – umět říct svůj názor
 • VPP7 – Odlišnosti a jinakost
Pro 8. ročník, Starší školní věk (12 - 15),

Pro 8. ročník, Starší školní věk (12 – 15),

 • VPP8 – Závislost a závislostní jednání
 • VPP9 – Sex a mezilidské vztahy
Pro 9. ročník, Starší školní věk (12 - 15),

Pro 9. ročník, Starší školní věk (12 – 15),

 • VPP10 – Sex a mezilidské vztahy
 • VPP11 – Zdravý životní styl – poruchy příjmu potravy, sebepoškozování
 • VPP12 – Svoboda a odpovědnost – právo a povinnost
 • VPP13 – Trestní právo mládeže
Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182