Oblast
hygieny

Jak to funguje?

Oblast hygieny

Hygienický servis – poskytnutí možnosti základní hygieny (WC, sprcha), poskytování obnošeného šatstva, poskytování možnosti vyprání prádla. Služby jsou zaměřené na negaci sociálního vyloučení.

Léčba závislostí funguje

Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182