Primární
prevence

Primární prevence Litoměřice

Posláním programu PP Litoměřice je dlouhodobá primární prevence rizikového chování s důrazem na specifickou primární prevenci s cílem předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování, snižovat jeho výskyt, zmírňovat jeho následky a zvyšovat schopnost žáků se zodpovědně rozhodovat.
V oblasti selektivní primární prevence je posláním PP Litoměřice působit na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory, které mohou vést ke vzniku či vývoji různých forem rizikového chování, tj. jsou více ohrožené (např. zvýšeně vystavené působení rizikových faktorů) než jiné skupiny populace.

Jak to u nás vypadá...

Primární prevence
Previous slide
Next slide

Léčba závislostí funguje

Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182