Náš tým

Kontaktní centrum litoměřice

Mgr. Martin Havelka

- od roku 2014
Vedoucí střediska
Sociální pracovník
Lektor primární prevence
VŠ - Sociální pedagogika
Základní kurz krizové intervence
Agrese a agresivita u dětí
AT konference
Školení první pomoci
Užívání drog a genderové rozdíly
Relaxační a imaginační techniky
Alternativní práce s dospívajícími
Seminář " Outreach Training"
Úvod do neverbální komunikace

Bc. Lucie Solovjevová

- od roku 2018
zástupce vedoucí KC
sociální pracovník
VŠ - sociální politika a sociální práce
Základní krizová intervence
Psychiatrické minimum
Školení první pomoci
Problematika domcího násilí
Konference Sananim Etika a drogy
Práce s klientem s poruchou osobnosti

Mgr. Kateřina Stibalová

- od roku 1997
terapeut
sociální pracovník
VŠ - Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Skálův institut Pražské psychoterapeutické fakulty
Psychoterapeutický výcvik v komunitě SUR
Sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii - veden v psychodynamickém a daseinsanalytickém duchu
Případová a týmová supervize v sociálních službách - ČAS
Výcvik v motivačních rozhovorech
Výcvik v metodě zvládání vzteku LOM
a mnoho dalších ...

Jitka Kocourková

- od roku 2008
kontaktní pracovník
SpgŠ s maturitou obor: Výchovná a humanitární činnost
Základní krizová intervence
Trauma 1+ 2
Technika práce s člověkem v krizi
Zvládání emocí vnitřně i v interakcích
Řešení konfliktů a vyjednávání
Letní škola HR
Rozhovor v pomáhajících profesích
Tématické a odborné konference a stáže v sociál. zařízeních
Komunikace jako nastroj spolupráce
Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti
Psychiatrické minimum
Práce s klientem s duální diagnózou
Motivační intervence
Komunikace s člověkem s psychózou
Školení první pomoci
Úvod do problematiky psychofarmak
Individuální plánování v nízkoprahových službách
Prevence a HR v prostředí noční zábavy
Problematika domácího násilí

Denisa Došková

- od roku 2024
kontaktní pracovník
SŠ s maturitou - Bezpečnostně právní činnost
Pracovník v sociálních službách
Letní škola HR
Základní vhled do problematiky traumatu u klientů sociálních služeb

Léčba závislostí funguje

Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182