Pro koho
jsme

Cílová skupina kontaktního centra

Primární cílová skupina

  • Osoby experimentující s návykovými látkami (NL)
  • Lidé závislí na NL
  • Uživatelé NL s motivací k léčbě
  • Abstinující uživatelé NL
  • Rodinní příslušníci, partneři, blízcí uživatelů NL

Sekundární cílová skupina

Pokud má zařízení volnou kapacitu, zařazujeme i osoby ze sekundární cílové skupiny. Pokud nemáme volnou kapacitu, odkazujeme na jiná zařízení.

  • Osoby vykazující problémy s návykovým chováním
  • Osoby závislé na legálních NL
Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182