Zdravotní
oblast

Výměnný program

Výměnný program – zahrnuje výměnu použitého injekčního materiálu nebo jeho část. Součástí výměnného programu je i nabídka standardního vybavení potřebného k bezpečné aplikaci – HR materiál. Součástí výkonu je i mapování rizikového chování klienta a jeho motivace k bezpečnějšímu užívání. Pro hodnocení účinnosti výměnného programu je významný indikátor návratnosti (poměr vydaných a přijatých stříkaček).

Základní zdravotní servis

Základní zdravotní servis – je poskytován v případech onemocnění či poranění bez závislosti na tom, zda se jednalo o ošetření onemocnění či poranění způsobených injekční aplikací drog (abscesy apod.), včetně neodkladné první pomoci. Za základní zdravotní ošetření se považují úkony nahrazující laickou domácí péči (aplikace mastí, obklad apod.) Cílem je poskytnout nejnutnější pomoc v kombinaci s prací na motivaci klienta, která vede k přijetí odborné lékařské péče. Kromě informací o zdravotních problémech, které sdělují pracovníci klientům osobně, poskytujeme také letáky s okruhy témat typu: absces, flegmóna, HIV/AIDS a hepatitida A, B, C.

Testování na infekční nemoci

Testování na infekční nemoci – cílem je zjištění možnosti výskytu infekčního onemocnění u klienta. Součástí testování je předtestové poradenství, zmapování rizikového chování klienta vzhledem k přenosu infekčních onemocnění, předání informací o infekčních nemocech a informace o následné lékařské péči v případě pozitivního výsledku, záruky a reference. Pokud klient projeví zájem o testování v kontaktním centru, pracovníci ho informují o konkrétních krocích. Poskytujeme asistované screeningové autotesty na HIV, HCV a lues. Klienti si pod vedením pracovníků provedou orientační test z kapilární krve a společně test vyhodnotí.

Vitamínový program

Vitamínový program – program zahrnuje poskytnutí vitamínů, které jsou součástí nabídky terénního programu. 

Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182