Pro koho
jsme

Cílová skupina Primární prevence

Obsah, forma a metody programu respektují věk, míru rizikovosti, úroveň vědomostí a sociokulturního zázemí a postoje dané cílové skupiny. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci ve věku 11 – 16 let.

Primární cílová skupina

Dlouhodobý preventivní program v rámci školní docházky je určen pro žáky druhého stupně základní školy, tj. mladší školní věk a starší školní věk. Interaktivní semináře pro střední školy jsou určeny pro mládež a mladé dospělé.

Sekundární cílová skupina

Učitelé
Rodiče

Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182