Oblast
Poradenské
pomoci

Krizová
intervence

Krizová intervence – může jít o jednorázové využití služby, ale i o opakovaná setkávání. Rozhovor je směrovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu a cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží atd. Krizová intervence po telefonu a internetu   

Poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům

Poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům – jedná se o obecné poradenství pro rodinné příslušníky či jinou blízkou osobu uživatele drog. Cílem je pomoci zvýšit jejich kompetence při řešení problémů spojených s užíváním drog blízké osoby. Dále se může jednat o strukturované poradenství, které má za cíl pomoci lépe chápat uživatele drog a napomáhat mu k dosahování jeho cílů. Součástí je též orientace v osobních hranicích osob blízkých uživatele drog.   

Individuální poradenství

Individuální poradenství se zaměřuje na řešení konkrétního problému, začíná mapováním situace s celým pozadím v žité realitě. Následuje fáze mapování možností klienta a jeho okolí, které mohou být využity při řešení problému. V této fázi dochází k nabídce možností z venku, které by klientovi mohly pomoci. S klientem je následně sestaven individuální plán s cíli, které si klient sám určí a s možnými způsoby řešení problému.                                                                                    

Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182