Vzdělávání
odborné a
laické
veřejnosti

Témata:

  • Vztahy v kolektivu a prevence šikany
  • Zdravý životní styl – netholismus, kyberšikana
  • Umění komunikace – umět říct svůj názor
  • Závislost a závislostní jednání oSex a mezilidské vztahy
  • Zdravý životní styl – poruchy příjmu potravy a sebepoškozování
  • Svoboda a odpovědnost – právo a povinnost
  • Trestní právo mládeže

Léčba závislostí funguje

Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182