Náš tým

Terénní program

Mgr. Martin Havelka

od roku 2014
Vedoucí střediska
Sociální pracovník
Lektor primární prevence
VŠ - Sociální pedagogika
Základní kurz krizové intervence
Agrese a agresivita u dětí
AT konference
Školení první pomoci
Užívání drog a genderové rozdíly
Relaxační a imaginační techniky
Alternativní práce s dospívajícími
Seminář " Outreach Training"
Úvod do neverbální komunikace

Jiří Heřmánek 

- od roku 2012
Koordinátor TP
terénní pracovník
SŠ - Management sociálních služeb Krizová intervence - Remedium
Kvalifikace základů nízkoprahových služeb - ČAS
Psychiatrické minimum - Fokus
Práce s agresivním klientem - ČAS
Letní škola Harm reduction - Sananim
Dobrovolná sestra - Český červený kříž
a mnoho dalších ...

Kateřina Pospíšilová

- od roku 2015 s dvoletou pauzou
terénní pracovník
SŠ - Sociální činnost
Krizová intervence - Remedium
Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti - Fokus
Vedení náročných rozhovorů s klienty - Edupol
Zvládání stresu a stresové zátěže - Edupol
Letní škola Harm reduction - Sananim
ZZA - Český červený kříž

Léčba závislostí funguje

Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182