Selektivní
primární
prevence

Selektivní primární prevence

Zaměření 4 – 6 ročník, 7 – 9 ročník

  • 5 – 7 sezení v časové dotaci 1 – 5 vyučujících hodin (17-23h)

Prevence v oblastech:

  • Sebepojetí (vnímání sebe sama, sebepoškozování)
  • Vztahy a komunikace
  • Šikana projevy agresivního či nevhodného chování
  • Užívání návykových látek a závislostní chování

Léčba závislostí funguje

Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182