Interaktivní
seminář pro
střední školy

Interaktivní seminář pro SŠ

Interaktivní semináře primární prevence reagují na konkrétní zakázku vzdělávací instituce. Program byl zaměřen na 1 až 3. ročník středních škol (mládež 15 -18). Nejčastěji se jednalo o hodinový interaktivní seminář.

Jednotlivá témata seminářů primární prevence na středních školách

  1. Vztahy v kolektivu a prevence šikany
  2. Zdravý životní styl – netholismus, kyberšikana
  3. Umění komunikace – umět říct svůj názor
  4. Odlišnosti a jinakost
  5. Závislost a závislostní jednání
  6. Sex a mezilidské vztahy
  7. Zdravý životní styl – poruchy příjmu potravy a sebepoškozování
  8. Svoboda a odpovědnost – právo a povinnost
  9. Trestní právo mládeže

Léčba závislostí funguje

Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182