Oblast
šíření
osvěty

Besedy

Pro odbornou veřejnost pořádá TP besedy, které probíhají v zázemí daných služeb, či v zázemí PaV místností. Během těchto besed diskutujeme s pracovníky ostatních a souvisejících služeb na téma drogové problematiky, předáváme si informace a zkušenosti, zodpovídáme dotazy, samozřejmě tak aby se to nedotklo klientů osobně a nenarušila se anonymita a bezpečnost služby. Besedujeme například s pracovníky azylových domů, denních center, dluhových poraden, nebo městskými strážníky a asistenty prevence kriminality (sběr infekčního materiálu, drogová problematika).

Obdobné besedování občasně probíhá i s klienty ostatních a souvisejících služeb

Obdobné besedování občasně probíhá i s klienty ostatních a souvisejících služeb, to se zpravidla stáčí k tématům, která danou klientelu zajímají, tak aby beseda byla ku prospěchu zúčastněných a provádí se adekvátní a pro klienty zajímavou formou, bez zbytečných obalů, pracovníci hovoří s klienty na témata, která mají, co dočinění s drogovou problematikou, nebo se jí jakkoli dotýkají.

Besedy vždy probíhají po předchozí domluvě s danou službou či organizací.

Účast na akcích

Osvětu šíříme na akcích, kterých se pravidelně účastníme (Do života bez karambolů (Ltm), Sociální služby se představují (Lovosice) či Sociální majáles (Roudnice n.L.)

Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182